SHARE

Jun 19

Commercial Vehicle

Factors to Consider When Buying food truck

Factors to Consider When Buying food truck

Food trucks have always been popular in many parts of the world and are known to provide a taste of authentic local flavor as well as empower local entrepreneurs with thriving business opportunities. When setting up a food business of your own, these are the factors to consider when buying a food truck.

Appliances and Equipment- Starting off your own food business would need you to have commercial grade equipment in your kitchen, to ensure that you are able to both, prepare foods with a professional touch as well as cater to demand in quantity. Depending on what foods you will ideally serve on your food truck, you will need to make a detailed list of the appliances you will use for the business to begin with.

Think About the Size of your Truck- Estimate the number of customers you are looking forward to serving in a day. This will give you a sense on how much material you will need to store on the food truck, thus letting you know exactly how big your truck should be. Smaller trucks often require supply runs from storage vaults in order to meet with varying demand through the day.

Remember to Consider Footfalls- Knowing what area you will run your food truck business in, is key to knowing how well your business will thrive. Tastes and buying preferences differ between localities hence also presenting the possibility of having your food truck operate out of a variety of spots.

Learn of Local Permissions and Restrictions-
In order to smoothly run your food truck in the city, you may need to apply for a food truck permit. Also look up local regulations on parking in public places, this will help decide where you could park your food truck. Some local governing bodies only allow food trucks to be parked in a certain vicinity for a specific period of time, after which they are expected to move to another area. Knowing about such limitations will help you pick favourable parking spots for your food truck with minimal disruption.

Adequate Working Space- Remember to consider that you might not be able to manage your food truck alone. At least not if you plan on expanding your business as it begins to see profits. Factor the working area needed by the help you will hire on the food truck. This will help you gauge how big the truck needs to be. If your setup makes use of an external working environment, you may not need the extra work space on the truck itself.
Factors to Consider When Buying food truck”>

Xe tải thực phẩm rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, chúng mang đến hương vị đặc trưng riêng của địa phương cũng như trao quyền cho thương nhân địa phương phát triển các cơ hội kinh doanh. Khi bắt đầu thực hiện mô hình kinh doanh thực phẩm của riêng bạn, đây là những yếu tố cần xem xét khi mua một chiếc xe tải thực phẩm.

Trang thiết bị và dụng cụ trên xe – Bắt đầu kinh doanh thực phẩm riêng sẽ cần có các trang thiết bị thương mại trong bếp nhằm đảm bảo bạn vừa có thể chuẩn bị món ăn một cách chuyên nghiệp vừa có thể đáp ứng số lượng đặt mua. Tùy thuộc loại thực phẩm tính bán trên xe tải thực phẩm của mình, bạn sẽ cần có danh sách chi tiết các trang thiết bị sử dụng khi bắt đầu công việc kinh doanh này.

Nghĩ về kích thước chiếc xe tải của bạn – Ước tính số lượng khách hàng bạn mong muốn phục vụ trong một ngày. Điều này sẽ giúp bạn hình dung số nguyên liệu sẽ phải trữ trên xe tải thực phẩm này, từ đó biết chính xác chiếc xe tải phải to cỡ nào. Các xe tải nhỏ hơn thường phải chạy cung ứng hàng từ kho lưu trữ để đáp ứng nhu cầu khác nhau trong này.

Nhớ xem xét bạn định đặt chân vào đâu – Hiểu rõ lĩnh vực bạn muốn kinh doanh xe tải thực phẩm là chìa khóa để biết công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển tốt ra sao. Thị hiếu và sở thích mua sắm khác nhau giữa các địa phương, do vậy phải thấy được khả năng xe tải thực phẩm của bạn có thể hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau.

Tìm hiểu các loại Giấy phép và Quy định cấm của địa phương
Để vận hành trơn tru xe tải thực phẩm của bạn trong thành phố, bạn có thể phải xin cấp giấy phép cho xe tải thực phẩm. Nhớ tìm hiểu các quy định của địa phương về bãi đậu xe ở những nơi công cộng, điều này sẽ giúp bạn quyết định nơi bạn có thể đỗ chiếc xe thực phẩm của mình. Một số cơ quan quản lý địa phương chỉ cho phép đậu xe ở khu vực nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó xe phải di chuyển đến khu vực khác. Biết những quy định này sẽ giúp bạn chọn điểm đỗ xe thuận lợi và ít bị gián đoạn cho chiếc xe tải thực phẩm của mình.

Không gian làm việc phù hợp – Nhớ để ý bạn có thể không thể quản lý chiếc xe tải thực phẩm một mình. Trừ trường hợp bạn không có kế hoạch mở rộng kinh doanh khi bắt đầu có lợi nhuận. Yếu tố khu vực làm việc cần thiết khi bạn thuê chỗ đậu xe tải thực phẩm. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá xem chiếc xe tải cần to bao nhiêu. Nếu bạn dự định sử dụng không gian làm việc bên ngoài thì không cần có thêm không gian trên xe.

Tags:

You may like

View Compare ()