SHARE

Jun 19

Commercial Vehicle

What is a full-size pickup truck

What is a full-size pickup truck

A full-size pick-up truck is primarily distinguishable by the superior engine power it delivers as compared to light and medium-duty pickups. While there is not much difference in the size of the pickups, light-duty or passenger vehicles are designed with light-engine capabilities, mid-sized trucks are designed to deliver robust performance while full-size pickups offer enhanced power. Heavy-duty pickup trucks offer even more power than full-sized pickup trucks and are designed to be about the same size imprint.

Depending on the type, pickups also come with different kinds of tyres to best suit the vehicle’s utility. When considering between whether to invest in a mid-sized or full-sized pickup truck , be sure to consider what the truck is for, utility or lifestyle and act accordingly. Most medium pickup trucks serve perfectly for average payloads of around 1400 pounds, whereas the carriage of any loads above 2000 pounds would ideally require the use of a full-size pickup. Moving frequent payloads of around 7000 pounds would need a heavy-duty pickup.

Just like light-duty pickups, full-size ppickup trucks also offer all modern features and technology serving both utilitarian needs as well as lifestyle aspirations of buyers.
What is a full-size pickup truck”>

Xe bán tải cỡ lớn được phân biệt chủ yếu nhờ sức mạnh động cơ vượt trội so với các loại xe bán tải cỡ vừa và cỡ nhỏ. Mặc dù không có nhiều sự khác biệt về kích thước giữa các xe bán tải, xe bán tải hạng nhẹ hay còn được gọi là xe tải chở khách được thiết kế với động cơ hạng nhẹ, xe bán tải hạng trung được thiết kế để đạt hiệu suất mạnh mẽ còn xe bán tải cỡ lớn được trang bị động cơ tăng cường. Xe bán tải hạng nặng thậm chí có động cơ mạnh mẽ hơn so với xe bán tải cỡ lớn và được thiết kế để có cùng kích thước.

Dựa trên loại xe, xe bán tải sẽ có các loại lốp khác nhau phù hợp nhất cho tính đa dụng của chúng. Khi xem xét đầu tư giữa một chiếc xe bán tải hạng trung hay cỡ lớn, chúng ta cần xem xe tải đó được sử dụng để làm gì, chở hàng hay chở người và hoạt động có phù hợp không. Hầu hết các xe bán tải hạng trung hoàn hảo cho tải trọng khoảng 1400 pounds (gần 635 kg), trong khi xe bán tải cỡ lớn sẽ là lý tưởng nhất để vận chuyển bất kỳ hàng hóa nào nặng trên 2000 pounds (gần 907 kg). Vận chuyển hàng có tải trọng khoảng 7000 pounds (gần 3175 kg) sẽ cần một chiếc xe bán tải hạng nặng.

Giống như xe bán tải hạng nhẹ, xe bán tải cỡ lớn cũng cung cấp đầy đủ tất cả các tính năng và công nghệ hiện đại để phục vụ cả hai nhu cầu chở hàng và chở khách của người mua.

Tags:

You may like

View Compare ()