Skip to main content

Chính sách bảo mật

NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TML với tư cách là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi thu thập được xử lý theo thông báo về quyền bảo mật này và các yêu cầu của luật hiện hành ở bất kỳ nơi nào có dữ liệu. TML có mạng lưới, cơ sở dữ liệu, máy chủ, hệ thống, bộ phận hỗ trợ và trợ giúp được đặt khắp các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi cộng tác với các bên thứ ba như dịch vụ lưu trữ đám mây, nhà cung cấp và bộ phận hỗ trợ công nghệ trên khắp thế giới để phục vụ nhu cầu kinh doanh, lực lượng lao động và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo mật và chuyển giao theo luật hiện hành.

TML sẽ không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Trong một số trường hợp như để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, chúng tôi có thể cần tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn trong TML hoặc cho bên thứ ba nếu được yêu cầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân sang các quốc gia khác mà luật hiện hành không cung cấp mức độ bảo vệ quyền bảo mật dữ liệu giống như ở quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để cung cấp mức độ bảo vệ quyền bảo mật dữ liệu một cách phù hợp. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng đã được phê duyệt, thỏa thuận truyền dữ liệu nhiều bên, thỏa thuận nội bộ nhóm và các biện pháp khác được thiết kế để đảm bảo rằng người nhận thông tin cá nhân của bạn sẽ bảo vệ thông tin đó.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TML sử dụng các công nghệ và quy trình thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các chính sách và quy trình bảo mật thông tin của chúng tôi được điều chỉnh chặt chẽ với các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi và được xem xét thường xuyên cũng như cập nhật khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, những thay đổi về công nghệ và yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Ví dụ,

 • Chính sách và Quy trình: TML sử dụng các quy trình bảo mật hoạt động, vật lý và công nghệ hợp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc vô tình phá hủy. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được xem xét và cập nhật định kỳ nhằm nỗ lực cung cấp bảo mật phù hợp cho tất cả dữ liệu được thu thập về bạn.
 • Chúng tôi đặt ra những hạn chế thích hợp đối với việc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát và bảo mật thích hợp, bao gồm các biện pháp giám sát và vật lý, để lưu trữ và truyền dữ liệu một cách an toàn
 • Chúng tôi yêu cầu thường xuyên quyền riêng tư, bảo mật thông tin và các chương trình đào tạo hiện hành khác đối với nhân viên và nhà thầu của chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân
 • Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng nhân viên và nhà thầu của chúng tôi hoạt động theo các chính sách và quy trình bảo mật thông tin của chúng tôi cũng như mọi điều kiện hợp đồng hiện hành.
 • Với các hợp đồng và đánh giá bảo mật, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân mà họ được giao phó theo các chính sách và thủ tục bảo mật của chúng tôi

Lưu trữ thông tin duyệt web

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn được gọi là “cookie”. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị khác và được sử dụng để nhận dạng người dùng hoặc thiết bị cũng như để thu thập thông tin. Cookie thường được gán cho một trong bốn loại, tùy thuộc vào chức năng và mục đích dự định của chúng: Lưu trữ thông tin duyệt web cần thiết, hiệu suất, chức năng và cho mục đích tiếp thị. Cookie không thể truy xuất bất kỳ dữ liệu nào khác từ ổ cứng của bạn, truyền vi-rút máy tính hoặc lấy địa chỉ e-mail của bạn. Hiện tại, các trang web sử dụng cookie để nâng cao khả năng truy cập của người dùng; nói chung, cookie có thể lưu trữ ID và mật khẩu của người dùng một cách an toàn, cá nhân hóa trang chủ và xác định những phần nào của trang web đã được truy cập. Có thể cài đặt trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Bằng cách này, bạn có cơ hội quyết định có chấp nhận cookie hay không. Bằng cách hiển thị cách thức và thời điểm khách truy cập sử dụng trang web này, thông tin này có thể giúp chúng tôi liên tục cải thiện trang web của mình. Cookie không cho chúng tôi biết gì về cá nhân bạn, trừ khi bạn cung cấp thêm thông tin cụ thể cho chúng tôi. TML không hợp nhất hoặc liên kết thông tin cookie của chúng tôi với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi hoặc bên thứ ba thu được

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để: (i) đếm số lượt truy cập Trang web của bạn; (ii) tích lũy thông tin ẩn danh, tổng hợp, thống kê về việc sử dụng trang web; (iii) cung cấp nội dung phù hợp theo nhu cầu hoặc lịch sử xem của bạn; và (iv) lưu mật khẩu của bạn (chỉ khi bạn cho phép làm như vậy) để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi lần truy cập trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể tắt cookie. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của mình, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối tất cả cookie hoặc yêu cầu thông báo khi cookie được cài đặt.

SỰ CẦN THIẾT CỦA COOKIES

Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động bình thường, chẳng hạn như hiển thị nội dung, đăng nhập, xác thực phiên của bạn, phản hồi yêu cầu dịch vụ của bạn và các chức năng khác. Hầu hết các trình duyệt web có thể được cài đặt để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie. Tuy nhiên, nếu bạn tắt các cookie này, bạn có thể không truy cập được một phần hoặc toàn bộ các tính năng trên trang web của chúng tôi một cách chính xác.

TRẺ EM

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em hoặc chủ động thu thập thông tin cá nhân của trẻ. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể ủy quyền cho trẻ em sử dụng trang web của chúng tôi với điều kiện họ phải chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với hành vi của trẻ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát việc trẻ truy cập và sử dụng trang TML

Nếu TML biết rằng dữ liệu cá nhân của trẻ đã được thu thập mà không có sự đồng ý có thể kiểm chứng của phụ huynh thì TML có thể thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin đó. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện ra con mình đã gửi dữ liệu của mình tới TML, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu đó khỏi cơ sở dữ liệu của TML bằng cách gửi yêu cầu qua email. Khi nhận được yêu cầu, TML sẽ đảm bảo xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

QUYỀN VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi tôn trọng quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn và chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin và, nếu có, sẽ chỉnh sửa, tu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cần bạn phản hồi kèm theo bằng chứng nhận dạng của bạn trước khi bạn có thể thực hiện các quyền này.

 • Quyền truy cập thông tin: Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn cũng như lý do chúng tôi có thông tin đó, ai có quyền truy cập thông tin và chúng tôi lấy thông tin từ đâu. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một tháng. Không có phí hoặc lệ phí cho yêu cầu đầu tiên nhưng các yêu cầu bổ sung cho cùng một dữ liệu có thể phải chịu phí hành chính. Bạn không cần phải cung cấp lý do yêu cầu quyền truy cập nhưng bạn sẽ cần cung cấp một số bằng chứng hợp lý về danh tính của mình.
 • Quyền sửa và cập nhật thông tin: Nếu dữ liệu chúng tôi lưu giữ về bạn đã lỗi thời, không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể thông báo cho chúng tôi và dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật.
 • Quyền xóa thông tin của bạn: Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không nên sử dụng dữ liệu của bạn nữa hoặc chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn một cách bất hợp pháp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu chúng tôi lưu giữ. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận xem dữ liệu đã bị xóa hay lý do tại sao dữ liệu đó không thể bị xóa (ví dụ: vì chúng tôi cần dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp hoặc (các) mục đích theo quy định của chúng tôi.
 • Quyền phản đối việc xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu của bạn. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cho bạn biết liệu chúng tôi có thể tuân thủ hay không hoặc liệu chúng tôi có căn cứ chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn hay không. Ngay cả sau khi bạn thực hiện quyền phản đối của mình, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ các quyền khác của bạn hoặc đưa ra để bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển một số dữ liệu của bạn sang bên kiểm soát khác. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn, nếu có thể, trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn.
 • Quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào đã được đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng qua điện thoại, email hoặc qua đường bưu điện (tham khảo biểu mẫu rút lại sự đồng ý).
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân nếu có.
 • Quyền khiếu nại với Đại diện Bảo vệ Dữ liệu.
 • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoặc các bên thứ ba ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Khi bạn từ chối nhận các tin nhắn tiếp thị này, điều này sẽ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi do mua sản phẩm/dịch vụ, đăng ký bảo hành, trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ hoặc các giao dịch khác.
 • Bạn luôn có thể từ chối nhận thêm thư từ, email từ chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán, thuê hoặc trao đổi địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào mà không có sự cho phép của bạn ngoại trừ việc bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp của chúng tôi hoặc nếu công ty của chúng tôi nộp đơn xin phá sản.

CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân miễn là chúng tôi yêu cầu thông tin đó một cách hợp lý cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh. Khi xác định thời gian lưu giữ dữ liệu, TML có tính đến luật pháp địa phương, nghĩa vụ hợp đồng cũng như kỳ vọng và yêu cầu của khách hàng. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy thông tin đó một cách an toàn.

THAY ĐỔI

TML có thể cập nhật chính sách bảo mật theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem chính sách bảo mật hiện tại để bạn có thể được thông báo về cách TML đang sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Bất cứ khi nào có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ đặt thông báo nổi bật trên trang web này và cung cấp ngày có hiệu lực được cập nhật.

BẢO VỆ DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân một cách bảo mật, ngăn ngừa mất mát, lạm dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy sai trái. Các biện pháp bảo mật nói trên được cập nhật định kỳ. Tuy nhiên, TML không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bảo mật trong quá trình truyền thông tin cá nhân qua internet, bao gồm mọi mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc tiết lộ thông tin đó ngoài ý muốn. Hơn nữa, bất kể điều gì có trong Chính sách bảo mật này, TML sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc lạm dụng thông tin cá nhân nào, nếu việc mất mát, thiệt hại hoặc lạm dụng đó là do sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ lý do nào có thể quy cho bạn.

TML có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn một cách thiện chí hoặc bất cứ khi nào cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu việc tiết lộ được yêu cầu bởi bất kỳ luật nào hoặc theo lệnh của bất kỳ tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền nào, để bảo vệ các quyền hợp pháp hoặc Quyền sở hữu trí tuệ của TML .

NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Bạn đảm bảo với TML rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các điều khoản sử dụng này. Bạn không được sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và tận hưởng Trang web này của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán bất kỳ dữ liệu, dịch vụ nào có được từ trang web TML mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp trên bất kỳ phương tiện nào. Những tài liệu này cũng như bất kỳ phần nào của chúng đều không được lưu trữ trong máy tính ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

LUẬT ĐIỀU HÀNH/ THẨM QUYỀN

Chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Ấn Độ; và Tòa án Mumbai (Ấn Độ) sẽ có thẩm quyền độc quyền xét xử mọi tranh chấp phát sinh từ đó.

THẮC MẮC/THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
Email: dpr@tatamotors.com
ngày có hiệu lực: 24.03.22

scrolltop

Đặt lịch lái thử

Request Quote